Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

ANKALINE

Liên hệ

5kg/gói

6 gói /thùng

Công dụng : Làm tăng kiềm, ổn định PH trong ao nuôi. Tăng khả năng lột xác của tôm. Kết hợp với các khoáng chất khác giúp tăng cường điện giải, bổ sung khoáng giúp tôm cứng vỏ.

Liên hệ

Mô tả

Tăng kiềm tức thì

Công dụng

Làm tăng kiềm, ổn định PH trong ao nuôi. Tăng khả năng lột xác của tôm. Kết hợp với các khoáng chất khác giúp tăng cường điện giải, bổ sung khoáng giúp tôm cứng vỏ.