Sản phẩm nuôi Cá KOI

BENRAZON

Liên hệ

CHUYÊN ĐẶC TRỊ KỸ SINH TRÙNG
ĐƯỜNG RUỘT TRÊN CÁ KOI & CÁC LOẠI CÁ CẢNH KHÁC
CÔNG DỤNG:
Phòng và trị hiệu quả bệnh nội ngoại ký sinh trên cá Koi: Sán lá song chủ ký sinh trên mang, sán lá gan, sán lá dây, các loài giun tròn, ấu trùng sán ký sinh trong ruột cá… Trị rận cá, trùng mỏ neo, trùng bánh xe.

Liên hệ

Mô tả

CHUYÊN ĐẶC TRỊ KỸ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT TRÊN CÁ KOI & CÁC LOẠI CÁ CẢNH KHÁC
CÔNG DỤNG:
Phòng và trị hiệu quả bệnh nội ngoại ký sinh trên cá Koi: Sán lá song chủ ký sinh trên mang, sán lá gan, sán lá dây, các loài giun tròn, ấu trùng sán ký sinh trong ruột cá… Trị rận cá, trùng mỏ neo, trùng bánh xe.

Công dụng

Phòng và trị hiệu quả bệnh nội ngoại ký sinh trên cá Koi: Sán lá song chủ ký sinh trên mang, sán lá gan, sán lá dây, các loài giun tròn, ấu trùng sán ký sinh trong ruột cá… Trị rận cá, trùng mỏ neo, trùng bánh xe