Sản phẩm nuôi Cá KOI

BENTA DINE 99

Liên hệ

TIÊU DIỆT VI KHUẨN, NẮM, VIRUS, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT GÂY BỆNH TRONG NƯỚC

CÔNG DỤNG:
Tiêu diệt vi khuẩn, nấm, virus, nguyên sinh động vật gây bệnh trong nước.

Liên hệ

Mô tả

CÔNG DỤNG:
Tiêu diệt vi khuẩn, nấm, virus, nguyên sinh động vật gây bệnh trong nước.

Công dụng

Tiêu diệt vi khuẩn, nấm, virus, nguyên sinh động vật gây bệnh trong nước.