Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

BIO GATATIC

Liên hệ

500g/hũ

30 hũ/thùng

Công dụng : Ức chế sự phát triển các vi khuẩn gây bệnh trong đường ruột tôm, chặn đứng bệnh phân trắng, phân lỏng, trống ruột. Cải thiện chỉ số FCR, giúp tôm phát triển tốt

Liên hệ

Công dụng

Ức chế sự phát triển các vi khuẩn gây bệnh trong đường ruột tôm, chặn đứng bệnh phân trắng, phân lỏng, trống ruột. Cải thiện chỉ số FCR, giúp tôm phát triển tốt