Sản phẩm nuôi Cá KOI

BKC OC

Liên hệ

SÁT TRÙNG NƯỚC, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC DIỆT TẢO TRONG AO NUỚI CÁ

CÔNG DỤNG:
– Trị các bệnh cho nấm.
– Diệt trừ vi khuấn, vi rút gây bệnh nấm mang, thối vây, thối đuôi.

 

 

Liên hệ

Mô tả

SÁT TRÙNG NƯỚC, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC DIỆT TẢO TRONG AO NUỚI CÁ

Công dụng

CÔNG DỤNG:
– Trị các bệnh cho nấm.
– Diệt trừ vi khuấn, vi rút gây bệnh nấm mang, thối vây, thối đuôi.