Sản phẩm nuôi Cá

BKC OC

Liên hệ

SÁT TRÙNG NƯỚC

GẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC

DIỆT TẢO TRONG AO NUÔI

CÔNG DỤNG:
– Khử khuẩn sát trùng nước, tiêu diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động và ký sinh trùng gây bệnh cho thủy sản tôm, cá nuôi.
– Sát trùng khử khuẩn, diệt khuẩn dụng
cụ, bể ấp, bể ương ao bè nuôi tôm, cá.
Diệt bớt tảo giảm chất dơ trong ao. Cải thiệt chất lượng nước ao.
“Sản phẩm không chứa các chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản theo quy định hiện hành của Bộ NN&PTNT”

Liên hệ

Mô tả

SÁT TRÙNG NƯỚC

GẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC

DIỆT TẢO TRONG AO NUÔI

 

Công dụng

– Khử khuẩn sát trùng nước, tiêu diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động và ký sinh trùng gây bệnh cho thủy sản tôm, cá nuôi.
– Sát trùng khử khuẩn, diệt khuẩn dụng
cụ, bể ấp, bể ương ao bè nuôi tôm, cá.
Diệt bớt tảo giảm chất dơ trong ao. Cải thiệt chất lượng nước ao.