Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

BKC OC

Liên hệ

1L/chai

20 chai/thùng

Công dụng : Diệt khuẩn trong nguồn nước và thân tôm, giảm sự lan tràn của nấm bệnh, tảo độc, động vật nguyên sinh gây bệnh. Phòng và trị bệnh đứt râu, không đuôi, gãy càng, đen mang, mang bị hoại tử.

Liên hệ

Mô tả

Diệt khuẩn cực mạnh

Công dụng

Diệt khuẩn trong nguồn nước và thân tôm, giảm sự lan tràn của nấm bệnh, tảo độc, động vật nguyên sinh gây bệnh. Phòng và trị bệnh đứt râu, không đuôi, gãy càng, đen mang, mang bị hoại tử.