Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

BLUE SODA

Liên hệ

10 kg/ bao

Công dụng : Hấp thu trực tiếp qua vỏ tôm. Chữa bệnh mềm vỏ, giúp tôm mau lột xác và mau cứng vỏ. Có khả năng hấp thụ và kết tủa những kim loại nặng và khí độc: NH3, H2S,… ổn đcnh môi trường, làm mát đáy ao. Giữ màu nước ổn định

Liên hệ

Mô tả

Dạng hạt

Công dụng

Hấp thu trực tiếp qua vỏ tôm. Chữa bệnh mềm vỏ, giúp tôm mau lột xác và mau cứng vỏ. Có khả năng hấp thụ và kết tủa những kim loại nặng và khí độc: NH3, H2S,… ổn đcnh môi trường, làm mát đáy ao. Giữ màu nước ổn định