Sản phẩm nuôi Cá KOI

BZT GROW PLUS

Liên hệ

BZT GROW PLUS

Men vi sinh
CÔNG DỤNG:
– Phân hủy hữu cơ, hấp thu khí độc.
– Cải thiện chất lượng nước.
– Ức chế sự phát triển của nấm và vi khuẩn gây bệnh.

Liên hệ

Mô tả

BZT GROW PLUS
CÔNG DỤNG:
– Phân hủy hữu cơ, hấp thu khí độc.
– Cải thiện chất lượng nước.
– Ức chế sự phát triển của nấm và vi khuẩn gây bệnh.

Công dụng

– Phân hủy hữu cơ, hấp thu khí độc.
– Cải thiện chất lượng nước.
– Ức chế sự phát triển của nấm và vi khuẩn gây bệnh.