Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

BZT GROW PLUS

Liên hệ

454g/ gói

30 gói /thùng

Công dụng : Vi sinh cao cấp xử lý nước, làm sạch môi trường nước, kích thích sự phát triển của các loài sinh vật có lợi. Ức chế các loại vi khuẩn có hại và tảo độc. Làm sạch đáy, nhớt bạt, tẩy nhớt đáy ao bạt.

Liên hệ

Mô tả

xử lý nhớt bạt

Công dụng

Vi sinh cao cấp xử lý nước, làm sạch môi trường nước, kích thích sự phát triển của các loài sinh vật có lợi. Ức chế các loại vi khuẩn có hại và tảo độc. Làm sạch đáy, nhớt bạt, tẩy nhớt đáy ao bạt.