Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

CALCIPHOS OC

Liên hệ

1L/chai

20 chai/thùng

Công dụng: Cung cấp vitamin thiết yếu và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của tôm.Phòng và trị bệnh cong thân đục cơ trắng lưng, kích thích tôm lột vỏ đồng đều trên toàn cơ thể.

Liên hệ

Mô tả

Cung cấp Vitamin thiết yếu và khoáng chất. Phòng và trị bệnh cong thân đục cơ trắng lưng, kích thích tôm lột vỏ đồng đều

Công dụng

Cung cấp vitamin thiết yếu và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của tôm.Phòng và trị bệnh cong thân đục cơ trắng lưng, kích thích tôm lột vỏ đồng đều trên toàn cơ thể.