Sản phẩm nuôi Cá KOI

Calcium OC

Liên hệ

CUNG CẤP VITAMIN & KHOÁNG CHẤT CHO CÁ

CÔNG DỤNG:
– Làm giàu khoáng chất và vitamin thiết yếu cho cá trong môi trường nước ngọt.
– Cung cấp khoáng đa lượng giúp cá trao đối chất tốt hơn, duy trì ổn định áp suất thấm thấu, ốn định pH trong và ngoài tế bào.
– Các khoáng vi lượng và vitamin có khả năng giảm stress, tăng cường miễn dịch và kháng bệnh do virus KHV gây bệnh trên cá Koi, đồng thời giúp cá có màu sắc đẹp.

Liên hệ

Mô tả

CUNG CẤP VITAMIN & KHOÁNG CHẤT CHO CÁ

Công dụng

CÔNG DỤNG:
– Làm giàu khoáng chất và vitamin thiết yếu cho cá trong môi trường nước ngọt.
– Cung cấp khoáng đa lượng giúp cá trao đối chất tốt hơn, duy trì ổn định áp suất thấm thấu, ốn định pH trong và ngoài tế bào.
– Các khoáng vi lượng và vitamin có khả năng giảm stress, tăng cường miễn dịch và kháng bệnh do virus KHV gây bệnh trên cá Koi, đồng thời giúp cá có màu sắc đẹp.