Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

CALCIUM OC

Liên hệ

5kg/gói

6 gói/thùng

Công dụng : Calcium oc là khoáng dạng hạt cao cấp, các phần tử li ti thẩm thấu nhanh vào trong nước và qua vỏ tôm, chuyên dùng trong nuôi tôm công nghiệp mật độ cao. Có 3 tác dụng tức thì:

+ Cung cấp một lượng khoáng thiết yếu giúp tôm nhanh cứng vỏ và phòng tôm bị cong thân đục cơ: sử dụng vào 3h-6h chiều.

+ Kích thích tôm lột vỏ đồng đều trên toàn cơ thể, không ảnh hưởng đến sức khỏe của tôm: sử dụng vào buổi tối 7h-9h tối.

+ Ổn định màu nước và PH, gây màu nước. Sử dụng vào buổi sáng: 11h-1 h chiều.

Liên hệ

Mô tả

Dạng hạt

Công dụng

Calcium oc là khoáng dạng hạt cao cấp, các phần tử li ti thẩm thấu nhanh vào trong nước và qua vỏ tôm, chuyên dùng trong nuôi tôm công nghiệp mật độ cao. Có 3 tác dụng tức thì:

+ Cung cấp một lượng khoáng thiết yếu giúp tôm nhanh cứng vỏ và phòng tôm bị cong thân đục cơ: sử dụng vào 3h-6h chiều.

+ Kích thích tôm lột vỏ đồng đều trên toàn cơ thể, không ảnh hưởng đến sức khỏe của tôm: sử dụng vào buổi tối 7h-9h tối.

+ Ổn định màu nước và PH, gây màu nước. Sử dụng vào buổi sáng: 11h-1 h chiều.