Sản phẩm nuôi Cá KOI

ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG

Liên hệ

CHUYÊN DÙNG TRONG THỦY SẢN
Công dụng:
– Có tác dụng phục hồi rất tốt cho động vật nuôi trồng thủy sản như
tôm, cá, cua,.. do vi khuẩn
– Tắc nghẽn thành ruột, tràn dịch
đường ruột, cổ trướng và tách
niêm mạc ruột.
– Đặc trị phân trắng.

Liên hệ

Mô tả

ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG
CHUYÊN DÙNG TRONG THỦY SẢN
Công dụng:
– Có tác dụng phục hồi rất tốt cho động vật nuôi trồng thủy sản như
tôm, cá, cua,.. do vi khuẩn
– Tắc nghẽn thành ruột, tràn dịch
đường ruột, cổ trướng và tách
niêm mạc ruột.
– Đặc trị phân trắng.

Công dụng

– Có tác dụng phục hồi rất tốt cho động vật nuôi trồng thủy sản như
tôm, cá, cua,.. do vi khuẩn
– Tắc nghẽn thành ruột, tràn dịch
đường ruột, cổ trướng và tách
niêm mạc ruột.
– Đặc trị phân trắng.