Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

DRT

Liên hệ

500ml/chai

24 chai/thùng

Công dụng : Chuyên dùng để diệt tảo độc và tảo phát sáng trong ao nuôi. Phòng các bệnh tôm đóng rong, đóng kí sinh trùng trên thân và mang tôm. Không ảnh hưởng đến môi trường và tôm và các vi sinh vật có lợi trong ao nuôi.

Liên hệ

Mô tả

Cắt, diệt tảo

Công dụng

Chuyên dùng để diệt tảo độc và tảo phát sáng trong ao nuôi. Phòng các bệnh tôm đóng rong, đóng kí sinh trùng trên thân và mang tôm. Không ảnh hưởng đến môi trường và tôm và các vi sinh vật có lợi trong ao nuôi.