Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

EDTA PROMIX

Liên hệ

5kg/gói

6 gói/thùng

Công dụng : Edta promix là công thức độc đáo, sản phẩm có tác dụng cộng hưởng, làm trung hòa các kim loại nặng, trung hòa phèn Al,Fe, chlorine, thuốc trừ sâu, đồng thời cung cấp các khoáng chất cần thiết giúp tôm mau cứng vỏ, giải độc nước, khắc phục tôm kéo đàn, trị sưng mang, vàng mang.

Liên hệ

Công dụng

Edta promix là công thức độc đáo, sản phẩm có tác dụng cộng hưởng, làm trung hòa các kim loại nặng, trung hòa phèn Al,Fe, chlorine, thuốc trừ sâu, đồng thời cung cấp các khoáng chất cần thiết giúp tôm mau cứng vỏ, giải độc nước, khắc phục tôm kéo đàn, trị sưng mang, vàng mang.