Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

ENZA 88

Liên hệ

227g/gói

30 gói/thùng

Công dụng : Xử lý cực mạnh nhờ vi khuẩn có lợi bám dính, phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tảo tàn và bã bùn hôi thối dưới đáy ao nuôi.

Liên hệ

Mô tả

Vi sinh xử lý đáy ao

Công dụng

Xử lý cực mạnh nhờ vi khuẩn có lợi bám dính, phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tảo tàn và bã bùn hôi thối dưới đáy ao nuôi.