Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

GLUTECHTOL

Liên hệ

1L/chai

20 chai/thùng

Công dụng : Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nuôi trồng thủy sản. Diệt ngoại kí sinh trùng thế hệ mới.

Liên hệ

Công dụng

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nuôi trồng thủy sản. Diệt ngoại kí sinh trùng thế hệ mới.