Sản phẩm nuôi Cá

IODINE 99

Liên hệ

IODINE ĐẬM ĐẶC

CÔNG DỤNG

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, ao lắng.

Liên hệ

Mô tả

IODINE ĐẬM ĐẶC

Công dụng

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, ao lắng.