Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

IODINE 99

Liên hệ

1L/chai

12 chai/thùng

Công dụng : Lodine đậm đặc diệt khuẩn cực mạnh, tiêu diệt hiệu quả các vi khuẩn , vi rút, nấm, nguyên sinh động vật trên tôm. Không làm sốc tôm và không làm ảnh hưởng đến môi trường nước ao nuôi.

Liên hệ

Công dụng

Lodine đậm đặc diệt khuẩn cực mạnh, tiêu diệt hiệu quả các vi khuẩn , vi rút, nấm, nguyên sinh động vật trên tôm. Không làm sốc tôm và không làm ảnh hưởng đến môi trường nước ao nuôi.