Sản phẩm nuôi Cá KOI

KOI S456

Liên hệ

CÔNG DỤNG:
– Đặc trị bệnh nấm mang, ghẻ, nấm nhớt, đen mình, thối đuôi trên cá.
– Trị ngoại ký sinh trùng, sát khuẩn trên cơ thể cá.

Liên hệ

Mô tả

CÔNG DỤNG:
– Đặc trị bệnh nấm mang, ghẻ, nấm nhớt, đen mình, thối đuôi trên cá.
– Trị ngoại ký sinh trùng, sát khuẩn trên cơ thể cá.

Công dụng

– Đặc trị bệnh nấm mang, ghẻ, nấm nhớt, đen mình, thối đuôi trên cá.
– Trị ngoại ký sinh trùng, sát khuẩn trên cơ thể cá.