Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

MINERAL BLUE

Liên hệ

10kg/bao

Công dụng : Tạo trùn chỉ, ốc gạo và thức ăn tự nhiên, chống cong thân, co cơ, đục thân. Tăng kiềm giàu khoáng chất cho ao nuôi giúp tôm lớn nhanh.

Liên hệ

Mô tả

Dạng bột

Công dụng

Tạo trùn chỉ , ốc gạo và thức ăn tự nhiên, chống cong thân, co cơ, đục thân. Tăng kiềm giàu khoáng chất cho ao nuôi giúp tôm lớn nhanh.