Sản phẩm nuôi Cá

PRONOPND 99

Liên hệ

PHỨC TẠP HÓA CHẤT THẾ HỆ MỚI LOẠI BỎ VI KHUẨN, VI RÚT, NẤM, ĐỨT RÂU, MÒN ĐUÔI TRÊN TÔM, CÁ

CÔNG DỤNG:

– Phức hợp hóa chất thế hệ mới giúp loại bỏ các loại vi khuẩn, virut, nấm, ký sinh trùng gây hại cho vật nuôi.
– Loại bỏ các loại tảo độc hại, trị các bệnh đốm đen, đóng rong, đóng khói đèn…
– Rửa mang, tẩy sạch mang và các bệnh sưng mang, vàng mang, đen mang…
– Giải quyết hiện tượng tôm bị đứt râu, mòn đuôi, hoại tử phụ bộ.
Liên hệ

Mô tả

PHỨC TẠP HÓA CHẤT THẾ HỆ MỚI LOẠI BỎ VI KHUẨN, VI RÚT, NẤM, ĐỨT RÂU, MÒN ĐUÔI TRÊN TÔM, CÁ

 

Công dụng

– Phức hợp hóa chất thế hệ mới giúp loại bỏ các loại vi khuẩn, virut, nấm, ký sinh trùng gây hại cho vật nuôi.
– Loại bỏ các loại tảo độc hại, trị các bệnh đốm đen, đóng rong, đóng khói đèn…
– Rửa mang, tẩy sạch mang và các bệnh sưng mang, vàng mang, đen mang…
– Giải quyết hiện tượng tôm bị đứt râu, mòn đuôi, hoại tử phụ bộ.