Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

PRONOPON OC

Liên hệ

1L/chai

20 chai/thùng

Công dụng : Trị nấm đồng tiền, nấm chân chó, đốm đen, thối đuôi, xuất huyết, hoại tử trên cơ thể tôm, xóa mầm bệnh gây hội chứng chết sớm ở tôm giai đoạn 10-60 ngày tuổi. Tẩy sạch rong và đen mang, đưa lại môi trường để tôm phát triển tốt.

Liên hệ

Mô tả

Diệt nấm, kí sinh trùng EHP

Công dụng

Trị nấm đồng tiền, nấm chân chó, đốm đen, thối đuôi, xuất huyết, hoại tử trên cơ thể tôm, xóa mầm bệnh gây hội chứng chết sớm ở tôm giai đoạn 10-60 ngày tuổi. Tẩy sạch rong và đen mang, đưa lại môi trường để tôm phát triển tốt.