Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

SIÊU KHOÁNG PRIMIX

Liên hệ

5kg/gói

6 gói/thùng

Công dụng : Cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp tôm cứng vỏ tức thì, lột xác nhanh và đúng chu kì. Giúp tôm nặng kí khi thu hoạch. Tăng kiềm và giàu khoáng chất cho ao nuôi.

Liên hệ

Công dụng

Cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp tôm cứng vỏ tức thì, lột xác nhanh và đúng chu kì. Giúp tôm nặng kí khi thu hoạch. Tăng kiềm và giàu khoáng chất cho ao nuôi.