Sản phẩm nuôi Cá

SUPER NUTRI

Liên hệ

SIÊU KẾT DÍNH TĂNG ĐỀ KHÁNG TĂNG TRỌNG NHANH

CÔNG DỤNG:

– Bổ sung đạm và vitamin giúp tôm cá sinh trưởng và phát triển tốt, tăng khả năng kháng bệnh. Tăng trọng nhanh.
– Rút ngắn thời gian nuôi, giảm hệ số thức ăn.

 

Liên hệ

Mô tả

SIÊU KẾT DÍNH
TĂNG ĐỀ KHÁNG
TĂNG TRỌNG NHANH

 

Công dụng

– Bổ sung đạm và vitamin giúp tôm cá sinh trưởng và phát triển tốt, tăng khả năng kháng bệnh. Tăng trọng nhanh.
– Rút ngắn thời gian nuôi, giảm hệ số thức ăn.