Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

VIRKON

Liên hệ

1kg/gói

24 gói/thùng

Công dụng : Sát trùng nguồn nước, diệt các loại vi nấm, vi khuẩn, vi rút gây bệnh trong môi trường nước ao nuôi, không gây tồn lưu trong nước, không ảnh hưởng sức khỏe tôm khi thả, an toàn sau 24h.

Liên hệ

Mô tả

Sát trùng nguồn nước, diệt các loại vi nấm, vi khuẩn, vi rút gây bệnh

Công dụng

Sát trùng nguồn nước, diệt các loại vi nấm, vi khuẩn, vi rút gây bệnh trong môi trường nước ao nuôi, không gây tồn lưu trong nước, không ảnh hưởng sức khỏe tôm khi thả, an toàn sau 24h.