Sản phẩm nuôi Cá KOI

VITAMIN C

Liên hệ

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO CÁ 

CHỐNG SỐC 

GIẢM STRESS

CÔNG DỤNG:
– Tăng cường sức đề kháng, chống sốc, giảm stress cho cá.
– Giảm tỷ lệ hình thành khối u trên cơ thể
– Giảm tác động có hại của chất độc NH, va NO2

Liên hệ

Mô tả

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO CÁ 

CHỐNG SỐC 

GIẢM STRESS

CÔNG DỤNG:
– Tăng cường sức đề kháng, chống sốc, giảm stress cho cá.
– Giảm tỷ lệ hình thành khối u trên cơ thể
– Giảm tác động có hại của chất độc NH, va NO2

Công dụng

– Tăng cường sức đề kháng, chống sốc, giảm stress cho cá.
– Giảm tỷ lệ hình thành khối u trên cơ thể
– Giảm tác động có hại của chất độc NH, va NO2