Sản phẩm nuôi Cá

VỖ BÉO TÔM CÁ

Liên hệ

TĂNG NĂNG SUẤT – HIỆU QUẢ CAO
CÔNG DỤNG:
– Bổ sung vitamin và các vi khoáng chất thiết yếu cho sự tăng trưởng và phát triển của cá.
– Tăng cường sức đề kháng, giảm stress, chống còi cọc.
– Tăng tính thèm ăn, cá phát triển đồng đều và tăng trọng nhanh.
– Tăng khả năng trao đổi chất, giảm hệ số thức ăn và kháng bệnh.
Liên hệ

Mô tả

TĂNG NĂNG SUẤT – HIỆU QUẢ CAO

Công dụng

– Bổ sung vitamin và các vi khoáng chất thiết yếu cho sự tăng trưởng và phát triển của cá.
– Tăng cường sức đề kháng, giảm stress, chống còi cọc.
– Tăng tính thèm ăn, cá phát triển đồng đều và tăng trọng nhanh.
– Tăng khả năng trao đổi chất, giảm hệ số thức ăn và kháng bệnh.