Sản phẩm nuôi Cá

Yucca Bios

Liên hệ

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC

CẤP CỨU KHI TÔM, CÁ NỔI ĐẦU

CÔNG DỤNG.
– Hấp thu khí độc NH, NNO2
– Hấp thụ các độc tố của tảo tàn, phân tôm cá, thức ăn dư thừa.
– Giảm mùi hôi, tạo môi trường trong lành để tôm,cá phát triển.

Liên hệ

Mô tả

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC

CẤP CỨU KHI TÔM, CÁ NỔI ĐẦU

 

Công dụng

– Hấp thu khí độc NH, NNO2
– Hấp thụ các độc tố của tảo tàn, phân tôm cá, thức ăn dư thừa.
– Giảm mùi hôi, tạo môi trường trong lành để tôm,cá phát triển.