Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

YUCCA C

Liên hệ

5kg/gói

6 gói/thùng

Công dụng : Cấp cứu tôm nổi đầu, sốc và giảm stress cho tôm. Hấp thụ nhanh khí độc NH3, H2S. Giảm mùi hôi, tạo độ trong cho nước.

Liên hệ

Công dụng

Cấp cứu tôm nổi đầu, sốc và giảm stress cho tôm. Hấp thụ nhanh khí độc NH3, H2S. Giảm mùi hôi, tạo độ trong cho nước.