Sản phẩm nuôi Tôm ao bạt

ZEO YUCCA

Liên hệ

5kg/gói

6 gói/thùng

Công dụng : Lắng tụ siêu tốc các chất lơ lửng, mùn bã hữu cơ, giải phóng khí đ H2S, NH3…Làm đẹp màu nước.

Liên hệ

Công dụng

Lắng tụ siêu tốc các chất lơ lửng, mùn bã hữu cơ, giải phóng khí đ H2S, NH3…Làm đẹp màu nước.