Tin tức & sự kiện

Bình Định: Tuy Phước phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

01-04-24 | 10:27
Tuy Phước phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững - Báo điện tử  Bình Định

Mấy năm gần đây, ở huyện Tuy Phước (Bình Định), hoạt động nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường ngày càng thể hiện rõ ưu thế, vừa tạo thu nhập ổn định, hiệu quả kinh tế tốt, vừa đảm bảo thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững.

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện, Tuy Phước có 940 ha diện tích mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS), tập trung tại các xã: Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận. Trong đó, nuôi bán thâm canh 90 ha, còn lại 850 ha nuôi theo phương thức an toàn sinh học. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2023 đạt 1.830 tấn. Trước đây, các mô hình NTTS trên địa bàn chủ yếu là nuôi quảng canh, tận dụng các vùng ngập nước tự nhiên; nguồn giống, thức ăn tự nhiên, thì nay đã chuyển sang nuôi quảng canh cải tiến, bán thâm canh, thâm canh, không nuôi tập trung một đối tượng mà nuôi xen ghép, tổng hợp nhiều đối tượng để hạn chế rủi ro, kéo giãn thời gian thu hoạch, tránh hiện tượng no dồn đói góp, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Tuy Phước phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững - Báo điện tử Bình Định

Ông Trần Văn Ý thả lưới thu hoạch thủy sản trong ao nuôi theo mô hình nuôi quảng canh cải tiến thân thiện với môi trường.Ảnh: M.MIÊN

Xã Phước Hòa hiện có 348 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Trong đó, 333 ha nuôi quảng canh cải tiến và 15 ha nuôi bán thâm canh. Những năm gần đây, thời tiết thiếu ổn định, hay diễn ra hiện tượng độ mặn của môi trường nước giảm đột ngột, gây sốc nước đối với tôm nuôi. Ngoài ra, nguồn nước ô nhiễm gây dịch bệnh trên tôm, khiến việc nuôi tôm có nhiều rủi ro, dễ thua lỗ. Ông Nguyễn Tấn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, nhấn mạnh: Để hỗ trợ người dân khai thác tốt lợi thế nuôi trồng thủy sản, các ngành chức năng của tỉnh và huyện đã triển khai nhiều mô hình nuôi trồng phù hợp, đạt hiệu quả tốt, ổn định và có tính bền vững, nhờ đó đã thay đổi được tư duy canh tác của người dân.

Năm 2023, huyện Tuy Phước đã triển khai 3 mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng phát triển bền vững. Trong đó, 2 mô hình nuôi tôm- cua – cá dưới tán cây rừng triển khai tại xã Phước Thuận và Phước Hòa, diện tích 2 ha và 1 mô hình 3 ha nuôi tôm – cua – cá thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Phước Sơn, đã mang lại thu nhập từ 70 – 90 triệu đồng/ha/vụ/mô hình. Các mô hình đã cung cấp cho người dân thêm nhiều lựa chọn trong nuôi trồng thủy sản để gia tăng lợi ích kinh tế.

Ông Phạm Quang Ân, Phó Phòng NN&PTNT huyện, cho biết: Năm 2024, huyện tiếp tục triển khai 2 mô hình nuôi tôm Semi Biofloc. Đồng thời, đầu tư thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng diện tích chuyên nuôi trồng thủy sản, trên cơ sở bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm nguồn nước, tạo nguồn thực phẩm tươi sống, phục vụ nhu cầu nhân dân và phát triển du lịch. Đối với những vùng dưới đê, chúng tôi vận động bà con nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến, áp dụng công nghệ an toàn sinh học gắn với việc phát triển du lịch sinh thái trên đầm Thị Nại.

MỘC MIÊN